سرانه مجتمع تجاري بصورت اصولی راهنمای معماری

17 آبان 1400
رویکرد طراحی CLOU برای این مرکز خرید 110000 متری و شش طبقه، ایجاد سه منطقه آتریوم مجزا است که به ناوبری کمک می کند و مشتریان را برای کاوش و بازی با موضوعات داخلی جذب می کند.
هر یک از سه دهلیز دارای یک "موضوع انرژی" هستند - نور، زمین و آب. ویژگی های نورپردازی این مضامین انرژی را بیشتر برجسته می کند و فضای جسورانه و چشم نواز را برجسته می کند.
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم